Strona Główna News Zmarła Marta Olszewska, wdowa po b. premierze Janie Olszewskim