Strona Główna News Zamrożenie cen prądu. Sejm nie zgodził się na objęcie ustawą małych i średnich przedsiębiorstw