Strona Główna News Wojewoda wielkopolski nadal pełni urząd, mimo wniosku o odwołanie