Strona Główna News Wichura na jeziorze Mamry. Przewróciły się łódki