Strona Główna Plotki Wiceprezes Zaczek: kryteria pozacenowe w przetargach dla szpitali wymagają umiejętnej obrony