Strona Główna Plotki Wiceprezes NRL: w działaniach interwencyjnych rząd nie uwzględnił lekarzy dentystów