Strona Główna News W Usnarzu Górnym bez zmian. Nadal koczuje tam grupa ok. 24-30 imigrantów