Strona Główna News Prof. Marcin Wiącek objął urząd RPO. Złożył ślubowanie przed Sejmem