Strona Główna Plotki Prof. Lech-Marańda: pacjenci z nowotworami krwi potrzebują wczesnego dostępu do nowoczesnych terapii