Strona Główna News Premier: Wprowadzone wz. z koronawirusem rozwiązania niekomfortowe, ale konieczne