Strona Główna News Premier o Solidarnej Polsce: Będę namawiał naszych kolegów, żeby utrzymać jedność