Strona Główna News Premier o 11 listopada: Apeluję o powstrzymanie się od marszów