Strona Główna News Premier: Happeningi nie przystoją prezydent Gdańska. Zapraszam na kawę