Strona Główna News Pożar archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Szczegóły akcji wydobywania dokumentów