Strona Główna News Powikłania po koronawirusie. Co może mieć wpływ na przebieg choroby