Strona Główna News Ponad 70 książek zgłoszono do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego