Strona Główna News Polska otrzymała 243 mln euro zwrotu z unijnego Funduszu Pokojowego