Strona Główna News "Podziękuj bohaterom". Media Expert i BEKO przekazują sprzęt 100 szpitalnym oddziałom