Strona Główna News PKW podała frekwencję w wyborach na godzinę 12:00