Strona Główna News Pieniądze rozsypane na chodniku. Zbierali je przechodnie