Strona Główna News Nie będzie odwołania spotkania z Jażdżewskim podczas Święta Wolności i Solidarności