Strona Główna News MEN wydało wytyczne dla organizatorów półkolonii w podstawówkach