Strona Główna News Media: Bp Janiak, wbrew nakazowi Watykanu, przebywa na terenie diecezji kaliskiej