Strona Główna News Lewica pisze do papieża Franciszka. Chodzi o sprawę ks. Dymera