Strona Główna News Lekarze nie mogą wystawiać e-recept: Jest awaria systemu