Strona Główna News Laptop z rządowego programu wylądował w lombardzie. Szybka reakcja policji