Strona Główna News Kwalifikacja wojskowa w tym roku zostaje zakończona