Strona Główna News Komentarze po orędziu prezydenta: "Straceńcza misja" i "skrajna nieodpowiedzialność"