Strona Główna News Kilkuset pracowników kopalni Silesia badanych na obecność koronawirusa