Strona Główna News Kiedy konsekwencje dla senatorów, którzy nie poparli preambuły do ustawy ratyfikacyjnej?