Strona Główna News Kidawa-Błońska: Poręczyłam za Nowaka, bo znam go wiele lat