Strona Główna News Jarosław Gowin: Przedterminowe wybory nie leżą w interesie żadnej partii koalicji