Strona Główna News Jachira potargała na mównicy konstytucję. Solidarna Polska protestuje