Strona Główna Plotki Irena Rej: potrzebne są dobre praktyki dotyczące centralizacji zakupów leków refundowanych