Strona Główna Bez kategorii Hermeliński o liczeniu głosów w 24 godziny: Przepisy o referendum tego nie przewidują