Strona Główna Plotki Groyecki: zdalne informatyzowanie szpitali jest kosztowne i czasochłonne