Strona Główna News Gowin o stanie klęski żywiołowej: Być może budżet stać na to przez 3 miesiące