Strona Główna Plotki Dyspozytorów medycznych jest za mało od dawna, ale nie było wymogu zgłaszania braków obsad