Strona Główna News Ćwiczenia ROUTE 604: Zamknięcie drogi Ruskowo-Przeździęk Wielki