Strona Główna Plotki Bogna Cichowska-Duma: teraz mamy najlepszy czas na zreformowanie systemu ochrony zdrowia