Strona Główna News Andrzej Duda: Rok 1920 to piękny przykład działania ponad podziałami politycznymi