Strona Główna News 40 osób zatrzymanych po proteście przed komendą policji w Lubinie